| |

KEBIMBANGAN TERHADAP IMPLIKASI JANGKA PANJANG BAGI ISU PENGELUARAN SEDIAAN CECAIR ATAU GEL MENGANDUNGI NIKOTIN UNTUK TUJUAN MEROKOK MENGGUNAKAN ROKOK ELEKTRONIK ATAU PERANTI PENGEWAPAN ELEKTRONIK DARI SENARAI RACUN DI DALAM JADUAL PERTAMA AKTA RACUN 1952 [AKTA 366]

KENYATAAN MEDIA Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia (PPPKAM) ingin menzahirkan kebimbangan terhadap isu pengeluaran sediaan cecair atau gel mengandungi nikotin untuk tujuan merokok menggunakan rokok elektronik atau peranti pengewapan elektronik dari Senarai Racun di dalam Jadual Pertama Akta Racun 1952 [Akta 366] seperti yang diumumkan oleh YB Menteri Kesihatan pada 31 Mac 2023. PPPKAM…