| |

RANG UNDANG-UNDANG PERUBATAN (PINDAAN) 2024: KUALITI LATIHAN KEPAKARAN DAN PEMATUHAN STANDARD KOMPETENSI PERLU DIBERIKAN PENEKANAN SEWAJARNYA

Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia (PPPKAM) menyambut baik Rang Undang-Undang (RUU) Perubatan (Pindaan) 2024 yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 17 Julai 2024 dengan beberapa kebimbangan. Sebagai satu persatuan yang mewakili Pakar Perubatan Kesihatan Awam (PPKA) di Malaysia, PPPKAM berharap pindaan kepada Akta Perubatan ini menekankan kepada kualiti latihan kepakaran serta pematuhan kepada…