| |

LAKSANA SEGERA PENYENARAIAN SEMULA CECAIR NIKOTIN DALAM AKTA RACUN 1952

LAKSANA SEGERA PENYENARAIAN SEMULA CECAIR NIKOTIN DALAM AKTA RACUN 1952 Pembentangan Rang Undang-undang Baharu bagi Kawalan Produk Merokok di Parlimen oleh YB Menteri Kesihatan pada 12 Jun 2023  telah dirujuk ke Jawatan Kuasa Khas Kesihatan Parlimen (Health Parlimentary Special Select Committee) selepas bacaan pertama, dan ini sekaligus memberi petanda sama ada ianya akan diluluskan atau tidak…