|

Kenyataan Balas Berkaitan Artikel Terbitan NST 31 Ogos 2023 bertajuk “Adopt Harm Reduction Strategy Instead Of Generation End Game (GEG)”

Persatuan Pakar Perubatan kesihatan Awam Malaysia merujuk kepada laporan akhbar NST bertarikh 31 Ogos 2023 yang bertajuk “Adopt harm reduction strategy instead of GEG”. Laporan berkenaan telah memuatkan pandangan beberapa orang pakar luar negara dan tempatan yang mencadangkan kepada kerajaan untuk mengambil pendekatan pengurangan mudarat (harm reduction) berbanding Dasar Generasi Penamat (GEG). Dalam konteks ini,…